Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Remiss om fiskereglering i marina skyddsområden

HaV har föreslagit införande av bevarandeåtgärder som rör fiskets verksamhet inom de marina skyddsområdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund, Röde bank, Morups bank samt Nidingen.

Flera av de marina skyddade områdena ligger utanför trålgränsen. Det innebär att fisket där regleras med stöd av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Länder som är berörda av bevarandeåtgärderna deltar i arbetet med ett framtagande av en gemensam rekommendation som EU-kommissionen kan besluta om.

Läs hela remissen här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut