Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vilken roll har HaV vid vraksanering?

Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar gällande utredning och sanering av de miljöfarliga vraken. Vi leder och samordnar sedan 2016 en arbetsgrupp som arbetar med riskbedömning och sanering av miljöfarliga vrak. I den ingår Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, Marinen och Chalmers. Sjöfartsverket gör sjömätningar med side scan- och multibeamekolod för att kontrollera vrakens status och läge (multibeamekolod skickar ut ljudsignaler som träffar vraket, studsar tillbaka och skapar en tredimensionell bild).

Kustbevakningen och Marinen gör dykningar och filmar vraken för att kontrollera vraken och vilken miljörisk de utgör. Statens Maritima Museer hjälper till med att ta fram historiken kring fartygsvraken och Chalmers hjälper bland annat till med utvecklingen av riskutvärderingsverktyget VRAKA (probabilistic risk assessment of shipwrecks).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-10-23

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen