Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Varför behöver gamla vrak saneras?

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers Tekniska Högskola. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara, vissa av dem läcker redan ut olja och andra farliga ämnen som kan påverka fisk och andra vattenlevande djur negativt. Främst påverkas organismerna som lever i närområdet av vraket. Farliga ämnen som olja och tungmetaller tas upp av mikroorganismer som i sin tur sprider dem till fiskar och kräftdjur. Många av vraken innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut. Då kan även turism, fiske och vattenbruk komma att påverkas.

Att sanera efter oljeutsläpp är väldigt dyrt, till exempel så kostade saneringen av oljeutsläppet vid Tjörn 2010 minst 140 miljoner kronor.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2017-10-23
Uppdaterad: 2017-11-16

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen