Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Varför behöver gamla vrak saneras?

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster. Av dem har 3 000 klassats som möjligt miljöfarliga och 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara, vissa av dem läcker redan ut olja och andra farliga ämnen som kan påverka fisk och andra vattenlevande djur negativt. Främst påverkas organismerna som lever i närområdet av vraket. Farliga ämnen som olja, tungmetaller och arsenik tas upp av mikroorganismer som i sin tur sprider dem till fiskar och kräftdjur. Många av vraken innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut.

Publicerad: 2017-10-23
Uppdaterad: 2017-11-16

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen