Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vrak

Finnbirch

I oktober 2019 ledde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetet med att bärga olja från fartygsvraket Finnbirch. Sammanlagt bärgades 60 kubikmeter (60 000 liter) olja från vraket.

Dykare vid Finnbirch.

Dykare vid Finnbirch. Foto: Frida Åberg, Havs- och vattenmyndigheten

Fartyget Finnbirch sjönk öster om Öland år 2006 och innehöll vid förlisningen 540 kubikmeter olja. Vraket bedömdes vara ett av de 30 mest miljöfarliga vraken på svenskt vatten. I närheten av vrakets position finns det ett flertal känsliga naturområden så denna bärgning gjordes som ett led i att rädda Östersjön.

Vraket läckte olja

Kustbevakningens flyg upptäckte att Finnbirch läckte olja under december 2018. Det ledde till att Kustbevakningen bevakade läckan kontinuerligt och monterade en container för uppsamling över läckan för att förhindra att oljan spreds i Östersjön. På så sätt kunde Kustbevakningen hålla läckaget under kontroll medan HaV med stöd av Naturvårdsverket förberedde bärgningen av olja.

Under hösten 2019 lyckades HaV i samarbete med JD-Contractor A/S bärga 60 kubikmeter oljeblandning (diesel och smörjolja) från olika utrymmen i skrovet. Ingen olja fanns kvar i den från början misstänkta tanken.

Kostnad för åtgärden

Det var en komplicerad men lyckad operation eftersom vraket ligger på mer än 80 meters djup långt ute till havs. Bärgningen av olja kostade 11 488 000 kronor.

Olja kvar i vraket

Under bärgningsoperationen upptäckte dykarna att det finns så kallad bunkerolja, en tjockolja som är trögflytande, kvar i två av babords bunkertankar. Bärgning av olja från dessa tankar gjordes redan 2007, men årets undersökning visade att det finns olja kvar.

Tjockoljan skulle behöva värmas upp för att kunna pumpas upp från vraket. Att bärga den kvarvarande tjockoljan måste därför bedömas mot andra bärgningsoperationer som planeras för 2020 genom Chalmers riskutvärderingsverktyg VRAKA.

Bakgrund

  • Finnbirch byggdes 1978 på Hyundai Heavy Industries varv i Sydkorea.
  • Den 31 oktober 2006 lämnade fartyget Helsingfors för resa till Århus, Danmark. Fartyget var tungt lastat med bland annat trävirke, pappersrullar, plywood och stålprodukter.
  • Fartyget förliste 2006 i blåsigt väder till följd av en förskjutning i lasten ombord. Två besättningsmän omkom i samband med olyckan.
  • Vraket ligger på babords sida ner mot havsbottnen på 82 meters djup.

Film från Finnbirch

Film från bärgningsoperationen av olja från Finnbirch.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vrak