Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skräp/marint skräp Vrak

Spökgarn bärgas från vraket Thetis

Fiskefartyget Thetis sjönk år 1985 utanför Smögen. Under 2017 ledde HaV arbetet med att sanera vraket från olja. Nu inleds arbetet med att bärga de 20 ton spökgarn som hittats vid vraket.

När fiskefartyget Thetis sjönk var fartyget tungt lastat med fisk och hade en stor snörpvad, även kallad ringnot, på akterdäck. Snörpvad är en typ av fisknät som sätts ut runt ett fiskstim.

Snörpvad upptäcktes vid sanering av olja

2017 genomförde Havs- och vattenmyndigheten, HaV, en tömning av olja på fartygsvraket Thetis.

Vid saneringen av vraket såg dykarna att snörpvaden låg på och vid sidan av vraket. Snörpvaden är cirka 100 gånger 400 meter stor, väger cirka 20 ton och är tillverkad av nylonmaterial.

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar, så kallade spökgarn, utgör en stor fara för fisk, marina däggdjur och fågel som riskerar att trassla in sig i redskapen och kvävas eller svälta ihjäl. I vissa områden, där borttappade eller dumpade fiskeredskap fortsätter att fiska under lång tid, kan det till och med påverka bestånden. Spökgarnen är dessutom en källa till mikroplaster i havet. Plastmaterialet i spökgarnen bryts ner och sönderdelas sakta till mycket små plastfragment som i sin tur kan tas upp av och skada marina organismer.

Berättarröst: Martin Häggström, Marine Works AB. Foto: Marine Works AB/Seacure Rescue & Safety AB.

Bärgning av snörpvaden

HaV har med hjälp av företaget Marine Works under juni 2018 påbörjat ett arbete med att ta upp snörpvaden från Thetis. Försöket att bärga snörpvaden ingår i HaV:s arbete med miljöfarliga vrak, spökgarn och mikroplaster i havet.

Så går bärgningen till

Arbetet med att försöka bärga snörpvaden utförs av ett dykarlag om fem personer som arbetar i skift och går ner till vraket och fäster en tamp om de delar man kan få tag i. Sedan försöker man lyfta upp vaden med hjälp av vinschar och en stor kran. Dykarna kan arbeta högst 30 minuter på djupet 30 meter innan de måste påbörja sin uppstigning.

Hittills har man lyckats få upp cirka en tiondel av snörpvaden. Att försöket att få upp hela spökgarnet på en gång inte lyckades beror troligen på att snörpvaden sitter fast i propellern, fartyget står på delar av den och att snörpvaden sjunkit ner i sedimenten. De delar som bärgats kommer att transporteras till Fiskareföreningen Norden i Smögen för återvinning. Arbetet med att försöka bärga hela snörpvaden fortsätter senare i sommar.

Kostnaden för saneringen av vraket Thetis uppgick till cirka 4,7 miljoner kronor och arbetet med snörpvaden har hittills kostat cirka 500 000 kronor.

I det fortsatta arbetet med sanering av miljöfarliga vrak ingår även att rensa dem från spökgarn. HaV hoppas hinna med två till tre vrak per år. Läs mer om hur vraken prioriteras här.

Bilder från bärgningen

Den 13 juni påbörjades bärgningen av snörpvaden. Se bilder från dagen nedan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Skräp/marint skräp Vrak