Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vindkraft

Energi

Sveriges hav, sjöar och vattendrag är också energikällor. Till 2020 ska Sveriges energitillförsel bestå av minst 50 procent förnyelsebar energi. Med det menas energi som utvinns från vind, vatten, vågor, sol och skog.

På Havs- och vattenmyndigheten ansvarar vi för att områden till havs används på rätt sätt. Vi planerar utefter de resurser som finns att tillgå i samverkan med andra myndigheter. Detta gäller även den redan utbyggda vattenkraften.

För att nå energimålet 2020 krävs det samarbete med bland andra Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelser om hur vi kan nyttja men inte överutnyttja våra vatten på bästa sätt.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vindkraft

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2016-01-25

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson