Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Handel

Så här kontrollerar vi import av fiskprodukter

Fångstintyg är ett sätt att ursprungsmärka fisken så att vi som kontrollerande myndighet eller du som konsument kan känna oss trygga med vad vi handlar och konsumerar.

Fångstintyg visar att fisken är lagligt fångad

Innehåll i ansökan
 • Företagsnamn på importören
 • Organisationsnummer
 • EORI-nummer
 • Adress
 • E-post
 • Företagsnamn på eventuellt ombud
 • Organisationsnummer
 • EORI-nummer
 • Adress
 • E-post
 • Namn och personnummer på den som registrerar intygen
 • Kopia på fullmakt för företaget

Ett fångstintyg är ett dokument som visar att fisken är lagligt fångad och måste följa fiskprodukterna vid import till EU. Fångstintyget innehåller bland annat information om fångst, fartyg, fångstområde, transportsätt och ska godkännas av myndigheten i det land där fartyget är flaggat. Genom att myndigheten godkänner fångstintyget intygas att fisken har fångats i enlighet med de regler som fiskefartyget måste följa.

Vid import ska alla fångstintyg registreras elektroniskt i Havs- och vattenmyndighetens applikation för fångstintyg. För att kunna göra det behöver du ett användarkonto för att logga in. Ett konto får du genom att skicka in de uppgifter som listas i faktarutan intill.

Skicka till: iuuslosweden@havochvatten.se

Här hittar du en manual för registrering av fångstintyg.

Vad är syftet med att kontrollera import och export av fisk?

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (så kallat IUU-Fiske, efter engelskans illegal, unreported and unregulated fishing) är idag ett av de största globala hoten mot långsiktigt hållbara fiskbestånd. EU är världens största importör av fiskprodukter och därför en stor marknad för olagligt fångad fisk. Det har uppskattats att EU importerar fiskprodukter från IUU-fiske till ett värde av ca 1,1 miljard Euro per år. Trots en rad åtgärder för att förhindra IUU-fiske så kvarstår problemet. EU har därför beslutat att införa regler för att förhindra import och export av olagligt fångad fisk till och från EU.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Handel

Publicerad: 2013-11-27

Sidansvarig: Webbredaktionen