Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsbåt

Vägen till ett miljövänligt fritidsbåtsliv

Sverige ett av världens mest fritidsbåtstäta länder, med nästan en miljon fritidsbåtar. Utsläppen från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat under en kort säsong. Detta gör att påverkan på miljön är markant, även om utsläppen från fritidsbåtar endast är en liten del av de totala föroreningarna i våra hav.

Sverige har också en av Europas längsta kuststräckor och några av världens största skärgårdar. Närheten till hav och vatten gör att intresset för båtlivet är stort.

Fritidsbåtar vistas främst i natursköna vikar och skär, vilka är viktiga lek- och föryngringsområden för fisk, fåglar och andra organismer. Äldre motorer i fritidsbåtar ger upphov till stora utsläpp av kolväten som bland annat kan påverka olika vattenorganismer negativt.

Andra miljöfrågor från fritidsbåtar är giftiga båtbottenfärger, utsläpp av toalettavfall och bullerstörningar.  Att köra båten på ett mer miljöanpassat sätt minskar både bränsleförbrukning och utsläpp. Genom att tvätta din båt istället för att bottenmåla bidrar du också till ett miljövänligare båtliv.

Kommunerna bestämmer

Varje kommun bestämmer själv vilka regler som gäller inom kommunen och gör en bedömning i det enskilda fallet. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram riktlinjer för båtbottentvätt för att stödja kommunerna. 

Havs- och vattenmyndigheten har under 2014 sett över Riktlinjerna för båtbottentvätt och förstärkt och förtydligat delar som ansetts otydliga. Revideringen innebär inga principiella förändringar av våra rekommendationer. Här kan du läsa mer om vårt vägledningsarbete.

Båtmiljörådet för ett miljövänligt båtliv

Båtliv utgör en viktig möjlighet till naturupplevelse och rekreation och har betydelse för folkhälsan. I Båtmiljörådet samlas organisationer och myndigheter med det gemensamma intresset att minska miljöpåverkan på båtlivet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsbåt

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2015-01-20

Sidansvarig: Åsa Andersson