Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten

Vem tar prov och hur ofta?

Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. När analysen är klar rapporteras analysresultaten in på Badplatsen, där allmänheten kan se vattenkvaliteten vid senaste provtagningen. För övriga bad bestämmer kommunen om provtagning ska ske och hur ofta det ska göras.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten