Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut
  • Vad händer om analysen av ett prov misslyckas?

För att provet ska räknas som giltigt och tas med i klassificeringen krävs att proverna kunnat analyseras så att det finns uppmätta halter för båda mikroorganismerna som ska analyseras.

Om laboratoriet av någon anledning inte får ett värde på bakteriehalten i ett prov behöver laboratoriet snabbt meddela kommunen. Då har kommunen möjlighet att ta ett omprov. Det är också ur detta perspektiv en fördel att planera fler provtagningar än minimikravet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut