Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Reviderad förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla arter som listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Idag listas 49 arter som invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

Efter en andra revidering av EU-förteckningen över invasiva främmande arter har ytterligare 17 arter tillkommit.

Artlista
NamnOrganism   I Sverige    Ansvarig myndighet
tårakacia växtnejNaturvårdsverket
brun majna fågelsporadisktNaturvårdsverket
whiskygräs växtnejNaturvårdsverket
nyzeeländsk plattmask plattmasknejNaturvårdsverket
stor ballongranka växtnejNaturvårdsverket
andinskt pampasgräs växtnejNaturvårdsverket
veldgräs växtnejNaturvårdsverket
gudaträd växtsporadisktNaturvårdsverket
japansk humle växtsporadisktNaturvårdsverket
kinesisk buskklöver växtnejNaturvårdsverket
japansk klätterbräken växtnejNaturvårdsverket
korallmal fisknejHavs- och vattenmyndigheten
mesquite växtnejNaturvårdsverket
jättesimbräken växt (vatten)nejHavs- och vattenmyndigheten
solabborre fisksporadisktHavs- och vattenmyndigheten
kinesiskt talgträd växtnejNaturvårdsverket
vattenflockel växt (vatten)nejHavs- och vattenmyndigheten
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter