Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vem föreslår arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter?

Arter kan föreslås både av medlemsstaterna och av EU-kommissionen. Enligt krav i förordningen krävs det en fullständig riskbedömning för att lista en art. På EU:s hemsida finns riskbedömningarna samlade.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut