Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Varför listas signalkräftan?

Syftet med EU-förordningen är att förebygga, minimera och mildra effekter av invasiva främmande arter på djur och natur, människors hälsa och ekonomi. Kriterierna för att en art ska listas är att den ska vara främmande inom hela EU och att det krävs åtgärder på unionsnivå för att förhindra att den etablerar och sprider sig.

Signalkräftan är spridd i Europa, men det finns länder och regioner där den ännu inte är etablerad.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut