Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Varför ändrades reglerna?

En ny EU-förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter trädde i kraft 2015. Den tillhörande första förteckningen över 37 invasiva främmande arter publicerades i juli 2015 och trädde i kraft den 3 augusti 2016. Sex av arterna finns i svensk natur och signalkräftan är en av dem. I augusti 2017 uppdaterades listan med ytterligare 12 arter.

Förteckningen kommer att uppdateras med nya arter efter hand. På EU:s hemsida hittar du mer information om regleringen och underlag.

Särskilda regler gäller för arter med stor spridning, som signalkräftan bedöms ha i Sverige, där utrotning inte är kostnads- eller nyttoeffektivt. Hantering av arter med stor spridning ska presenteras i hanteringsprogram. I början av 2018 presenterade HaV ett förslag på hanteringsprogram för signalkräftan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut