Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Får jag fiska signalkräfta?

Ja, Havs- och vattenmyndigheten gör bedömningen att fiske av signalkräfta under 2019 kan pågå i enlighet med samma regler som tidigare gällt, både för yrkesfiskare och fiskare med enskild rätt.

Inför fisket 2020 kommer Havs- och vattenmyndigheten att remittera ett förslag på föreskrifter som ytterligare reglerar signalkräftan. Förslaget har tidigare framgått av det förslag till hanteringsprogram för signalkräfta som remitterats till en bred krets av Havs- och vattenmyndigheten under 2018.

I början av 2018 presenterade HaV ett förslag på nytt hanteringsprogram för signalkräftan. Hanteringsprogrammet innehåller bland annat förslag på nya krav för försäljning av okokta signalkräftor söder om Dalälven, förbud mot fiske och försäljning av okokta signalkräftor i övriga Sverige samt att allmänhetens kräftfiske på Vättern minskas från fem till två helger.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut