Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Förslag till reviderad förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla arter som listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Idag listas 49 arter som invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

Denna lista innehåller förslag på 18 ytterligare arter som kan komma att listas som invasiva främmande av unionsbetydelse.

Artlista
NamnOrganism   I Sverige    Ansvarig myndighet
tårakacia växtnejNaturvårdsverket
brun majna fågelsporadisktNaturvårdsverket
saknar svenskt namn växtnejNaturvårdsverket
saknar svenskt namn plattmasknejNaturvårdsverket
saknar svenskt namn växtnejNaturvårdsverket
saknar svenskt namn växtnejNaturvårdsverket
saknar svenskt namn växtnejNaturvårdsverket
gudaträd växtsporadisktNaturvårdsverket
japansk humle växtsporadisktNaturvårdsverket
saknar svenskt namn växtnejNaturvårdsverket
japansk klätterbräken växtnejNaturvårdsverket
musselblomma växt (vatten)sporadisktHavs- och vattenmyndigheten
korallmal fisknejHavs- och vattenmyndigheten
mesquite växtnejNaturvårdsverket
jättesimbräken växt (vatten)nejHavs- och vattenmyndigheten
solabborre fisksporadisktHavs- och vattenmyndigheten
kinesiskt talgträd växtnejNaturvårdsverket
vattenflockel växt (vatten)nejHavs- och vattenmyndigheten
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter