Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Förslag till reviderad förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla arter som listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Idag listas 49 arter som invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

Denna lista innehåller förslag på 9 ytterligare arter som kan komma att listas som invasiva främmande av unionsbetydelse.

Artlista
NamnOrganismI svensk naturAnsvarig myndighet
cardiospermum grandiflorum terrester växtnejNaturvårdsverket
channa spp fisknejHavs- och vattenmyndigheten
gudaträd terrester växtnejNaturvårdsverket
mink terrester vertebrat jaNaturvårdsverket
musselblomma akvatisk växtnejHavs- och vattenmyndigheten
salvinia molesta akvatisk växtnejHavs- och vattenmyndigheten
solabborre sötvattensfisknejHavs- och vattenmyndigheten
svart dvärgmal sötvattensfisknej, inte sedan 2014Havs- och vattenmyndigheten
vattenflockel amfibisk vattenväxtnejHavs- och vattenmyndigheten
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter