Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Gråsej (Pollachius virens)

Förekommer i svenska vatten i Skagerrak, Kattegatt och Öresund och sällsynt i södra Östersjön.

Gråsej. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Utbredning

I svenska vatten förekommer gråsej främst i Skagerrak och Kattegatt, men kan uppträda sporadiskt även i Öresund och södra Östersjön.

Lek

Leken sker under januari–maj i fritt vatten på 60–200 meters djup. Rom och larver är pelagiska (i den fria vattenmassan).

Faktablad för gråsej

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Arten utför långa vandringar mellan lekplatser och uppväxtområden.

Ålder och storlek

Fisken blir könsmogen vid en ålder av 5–6 år.

Den hittills högsta noterade åldern är 27 år. Gråsej med längd över 1 meter och vikt över 20 kilogram har fångats. 

Levnadssätt

Gråsejen vandrar i stim utanför kusten men går även in i fjordar och finns både i ytvattnet och nära botten. Gråsejen jagar i stim genom att omringa stim av småfisk och tränga upp dem mot ytan. Födan utgörs främst av sill och skarpsill och yngel av dessa arter.

Yrkesfiske

Gråsej fiskas huvudsakligen på djupt vatten nära den nordliga kanten på kontinentalsockeln samt i Norska rännan. Frankrike, Norge, Tyskland och Skottland fångar de största mängderna. Den svenska fångsten är ett par procent av totalfångsten. Gråsej fångas som bifångst i sillfisket i Skagerrak då sillen fiskas djupt. Försök att skonsamt sortera ut gråsej och annan stor fisk ur sillfångsterna med hjälp av rist (galler) har varit framgångsrika.

Fiskeregler för gråsej

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar