Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Fjärsing (Trachinus draco)

Fjärsingen förekommer i svenska vatten i Skagerrak, Kattegatt och Öresund och sällsynt i södra Östersjön.

Fjärsing. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Utbredning

Förekommer i svenska vatten i Skagerrak, Kattegatt och Öresund och sällsynt i södra Östersjön.

Lek

Leker under juni – augusti. Ägg och larver är pelagiska.

Faktablad för fjärsing

omslagsbild fisk- och skaldjursbestånd i havet

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Vandrar ut på djupare vatten under vintern. Ligger nedgrävd i sanden under dagen. Aktiv under natten och kan då även anträffas pelagiskt.

Ålder och storlek

Det saknas uppgifter om hur gammal fjärsingen kan bli och när den blir känsmogen.

Maxlängd 40–45 cm och vikt drygt 1 kg.

Levnadssätt

Lever kustnära på djup mellan 5–25 meter. Ligger nedgrävd i sand-, dy- eller grusbottnar. Överraskar sitt byte med plötsliga anfall. Lever huvudsakligen av räkor, havsborstmaskar samt mindre fisk som smörbult och tobis. Taggstrålarna i främre ryggfenan och gällockstaggen har fåror i sidan som innehåller giftkörtlar. Giftet kan i undantagsfall vara dödligt för människor, men oftast är dess verkningar förenat med smärtor, inflammation och eventuella kramper.

Yrkesfiske och fritidsfiske

Fjärsing fångas som bifångst i trålfisket. Tidvis har såväl danska som svenska fiskare haft ett riktat industrifiske efter fjärsing framför allt i Kattegatt. Fångsterna har historiskt legat mellan 100–200 ton årligen, med undantag för enstaka år på 1980-talet då fångsterna uppgick till 700– 800 ton.

Från 2006 och framåt har fångsterna ökat och var 2014 som högst, då landade danska och svenska fiskare 1 226 ton respektive 897 ton i Kattegatt. Under 2015 landande danska fiskare 1 243 ton och svenska fiskare 34 ton. Den drastiska nedgången av svenska landningar under 2015 i fisket beror på att det fartyg som stod för 95 procent av de svenska landningarna under åren 2011–2014 såldes.

Fiskeregler för fjärsing

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområden

Fångstområde för fjärsing. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområden för fjärsing.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar