Bli en av oss

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet. Vår organisations resultat bygger på varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. 

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

HaV arbetar efter den statliga värdegrunden. Vi har också egna värdeord för att belysa hur vi vill samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

"Varje ärende är unikt så jag får lära mig något nytt vid varje ny upphandling. Jag måste vara alert och ha bra koll inom mitt yrkesområde."