Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

vattenförbrukning

Den mängd vatten som används i någon samhällelig verksamhet, främst till hushåll, industri eller odling. Skillnaden mellan vattenuttag — den mängd vatten som pumpas upp ur en vattentäkt för att användas — och vattenförbrukning (vattenkonsumtion) är att en hel del av det uttagna vattnet återgår till vattensystemet i någon form (till exempel som renat avloppsvatten), medan vatten som inte på något sätt återförs är att betrakta som "konsumerat" och "borta" — även om det ju aldrig försvinner utan bara går vidare i vattnets eviga kretslopp på jorden. Det är dock inte säkert att det förbrukade vattnet återförs till samma område där den en gång togs ut.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut