Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

uppvällning

En vertikal havsström, som inträffar när vatten rör sig i riktning utåt från en kontinent. För att ersätta detta vatten vid kusten rör sig vatten från djupare, kallare vattenlager uppåt och "fyller ut" tomrummet där. Ytvattentemperaturen sänks och det uppvällande djupvattnet kan ha en klimatutjämnande effekt. En annan mycket påtaglig effekt av uppvällning är att stora mängder näringsämnen från bottenzonen kommer upp i ytvattnet. Världens mest produktiva fiskeområden ligger i uppvällningsområden.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut