Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

UNCLOS

United Nations Convention on the Laws on the Sea – FN:s havsrättskonvention om hur världen ska dela upp världshavet och dess resurser inklusive vattenpelaren, kontinentalsockeln och havsbottnen, med alla aspekter på ländernas juridiska och ekonomiska rättigheter samt nyttjande och skydd.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut