Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

sekundär introduktion

När en avsiktligt eller oavsiktligt introducerad organism av egen kraft eller med utomstående hjälp sprider sig vidare ("rymmer") till andra områden än där den först togs in.

Fisk från vattenbruk, akvariefiskar och akvarieväxter, vattenväxter, levande agn och levande förpackningsmaterial samt organismer på infekterade fiskredskap är exempel på sekundär introduktion.

Sekundärintroduktioner kan också ske efter oavsiktlig introduktion i vattenbruk (fripassagerare vid import av vattenbruksorganismer) eller med fartyg (bottenlevande och frisimmande organismer som tar sig vidare i vattenmiljön).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter