Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

STECF

The Scientific Technical and Economic Committe on Fisheries. EU:s vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen. För genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken har kommissionen tillsatt en kommitté med experter inom marinbiologi, fiskerivetenskap, redskapsutveckling och fiskeriekonomi. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut