Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

plankton, planktonisk

Små växter (alger) och djur som flyter fritt i havens och sjöarnas övre vattenlager. Algerna kallas för växtplanktonfytoplankton eller planktonalger, medan de små fritt flytande djuren kallas för zooplankton eller djurplankton. Med planktonisk menas något som flyter fritt i vattnet. Fytoplankton äts av zooplankton som i sin tur äts av större djur. Planktonorganismer som inte äts upp dör och faller till bottnen, där de i normala fall antingen äts upp av bottenlevande djur (som lever i eller på bottnen) eller bryts ner.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut