Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

påväxt, påväxtmedel

Alger och djur som fäster vid fasta ytor, till exempel båtskrov, hamnkonstruktioner och anläggningar för odling av fisk och skaldjur kallas påväxtorganismer. Ett exempel i Östersjön är havstulpaner, som växer på båtskrov. Påväxtmedel—antifoulingmedel—är de medel som används för att hindra påväxt. Metallorganiska föreningar, som innehåller både kol och metaller, och då särskilt tennorganiska föreningar som tributyltenn (TBT) är ett stort problem i vattenmiljö.

TBT har använts som bekämpningsmedel i bottenfärger för att skydda fartyg och hamnkonstruktioner, liksom anläggningar och redskap för vattenbruk och fiske, från påväxt av alger och djur. Tennorganiska föreningar, som är fettlösliga, är akut toxiska för de organismer man vill ta död på, men även för andra växt- och djurarter, däribland plankton, bottendjur, snäckor och ostron.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter