Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

oljebekämpning

De åtgärder som vidtas för att bekämpa oljeutsläpp till havs och åtföljande förorening av strandzonen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut