Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

miljömål

Se miljökvalitetsmål. Miljömål enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) är de mål som sätts upp för vatten, det vill säga att alla ytvatten inom EU skall uppnå god ekologisk och kemisk status och att alla grundvatten skall uppnå god kvantitativ och kemisk status.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut