Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

genetiskt modifierad organism

Om gener, med människans hjälp, flyttas från en organism till en annan för att förändra organismens arvsmassa (modifiera arvsanlagen) blir resultatet en genetiskt modifierad organism (GMO). En genetiskt modifierad organism har fått arvsanlagen förändrade på ett sätt som inte kan ske naturligt. Till skillnad från förädling på traditionellt vis ändras endast ett fåtal gener. Man använder även begreppet transgen organism (särskilt för fisk). Inom havsmiljödirektivet betraktas GMO som främmande art.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Främmande arter