Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

flod

Enligt definitionen i Vattendirektivet (Artikel 2) är en flod "en förekomst av inlandsvatten som till största delen strömmar på markytan men som kan strömma under jorden en del av sitt "lopp". Enligt andra definitioner är en flod ett vattendrag som är större än en bäck eller en å.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut