Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

EGT

Europeiska Gemenskapens Officiella Tidning. I och med Sveriges medlemskap i den Europeiska Gemenskapen  den 1 januari 1995 har Sverige erhållit en nivå som är "högre" än SFS (Svensk Författningssamling), nämligen Europeiska Gemenskapens Officiella Tidning (EGT). Detta har bland annat inneburit att ett antal paragrafer lyfts ur de svenska författningarna då de numera ligger på gemenskapsnivå och därför publiceras i EGT. Se även: lagar, författningar, förordningar, föreskrifter

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut