Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

COBRA

Coordination Organ for Baltic Reference Areas. En organisation som driver miljöövervakning i ett system av internationella kustreferensområden i Östersjön. Samarbetspartners är Fiskeriverkets Kustlaboratorium i Sverige, Fiskeribyrån vid Ålands Landskapsstyrelse, Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet i Finland och Estlands Marina Institut. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut