Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

biogas

Metangas som bildas vid rötning av avloppsslam. Rötning är ett sätt att stabilisera slammet, vilket bland annat minskar risken för att det skall lukta. Vid rötningen, som är en nedbrytningsprocess i syrefri miljö, bildas metan — biogas — och koldioxid. Biogasen kan användas för elproduktion, för uppvärmning eller som drivmedel i bussar och bilar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut