Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

aktivt kol

Små, mycket porösa (rika på porer) kolkorn som tillsammans får en mycket stor absorberande yta. Aktivt kol används bland annat som material för vattenrening. Vatten som filtreras genom aktivt kol renas genom att förorenande och smakförsämrande ämnen fastnar på kolkornens yta.

Publicerad: 2013-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion