Tidplan för införandet av spårbarhet

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Grafisk översikt över de olika stegen i införandet av spårbarhetssystemet.

Företagens etablering i SBS

Registrering

För att kunna ta del av spårbarhetsinformation behöver ert företag vara registrerat i det centrala IT-systemet hos HaV. Senast 1 oktober 2017 ska er ansökan om registrering ha inkommit till HaV. Det kommer att framgå av de föreskrifter som beräknas träda i kraft 1 september 2017. Men vänta inte med registreringen då det underlättar för era leverantörer om ert företag finns registrerat i spårbarhetssystemet. Ansök här.

När HaV tagit emot ansökan och godkänt ert företag för registrering i spårbarhetssystemet kommer vi bland annat att skicka ut:

  1. Användarnamn och lösenord till e-tjänsten för varje användare på företaget.
  2. Kompletterande information till de företag som önskar integrera sitt affärsystem med det centrala IT-systemet hos HaV.

Etablering och test

Erfarenheter från den pågående testverksamheten visar att många företag kan behöva förändra sina interna processer. Påverkan på er verksamhet är helt beroende av hur ni arbetar med spårbarhet idag. Vissa företag har mer utvecklade processer och IT-stöd än andra, men gemensamt är att alla företag behöver säkerställa hela sin varukedja - från inköp till utleverans.

Om ni är osäkra på hur spårbarhetskraven kommer att påverka er verksamhet så är det hög tid att ta reda på det nu!

Under Spårbarhet om fiskeriprodukter finns allmän information samt vägledning och vanliga frågor (FAQ) som kan hjälpa er att göra en bedömning både på hur stor förändring detta innebär för ert företag samt få hjälp att välja rapporteringssätt (e-tjänst eller integration).

Slutprov och godkännande

HaV har tagit fram ett slutprov (checklista) för att kunna säkerställa att ert företag uppfyller kraven på spårbarhet. Slutprovet ska sändas in till HaV för godkännande och först därefter får ni ett produktionsmedgivande. Produktionsmedgivandet innebär att företag från ett visst datum ska dela in sina fiskeriprodukter i partier, fysiskt märka partierna samt rapportera information om partier till spårbarhetssystemet.

Företag ska ha inkommit med ett fullständigt slutprov till HaV senast den 31 oktober 2018.

Dessa krav på inlämnade av slutprov och rapportering efter produktionsmedgivande kommer att framgå av de föreskrifter HaV nu tar fram för spårbarheten.

Utifrån erfarenheterna från testverksamheten rekommenderar HaV alla företag att påbörja etableringen i spårbarhetssystemet så fort som möjligt – detta för att eventuella omställningar kan ta lång tid.

HaV:s föreskrift, HVMFS 2017:14PDF, som reglerar ovanstående är i kraft sedan 1 september 2017. Överträdelser av bestämmelserna kan leda till viten eller administrativa sanktioner.

Publicerad: 2016-05-03
Uppdaterad: 2016-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion