Registrera ditt företag i spårbarhetssystemet

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet. Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska dessförinnan registrera sitt företag senast 1 oktober 2017.

Måste jag registrera mitt företag?

Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska rapportera information om sina försäljningar via det centrala IT-systemet hos oss.

Detaljister som säljer till slutkonsument omfattas inte. För att få tillgång till det centrala IT-systemet måste ditt företag vara registrerat hos oss.

Vad är det för uppgifter som ska registreras om mitt företag?

Registreringen innebär att nedanstående uppgifter om ert företag och era anläggningar läggs upp i ett gemensamt adressregister, vilket görs tillgängligt för alla andra registrerade svenska företag som omfattas av spårbarhetssystemet.

Vid registreringen ska följande information anges:

  1. Företagsuppgifter
  2. Adressuppgifter för företagets anläggningar. En anläggning är en plats där livsmedelsföretagaren bedriver verksamhet.
  3. Kontaktuppgifter
  4. Förteckning över företagets medarbetare som ska ges åtkomst till det centrala IT-systemet hos oss. Avser åtkomst via e-tjänst.
  5. Företags lokaliseringsnummer enligt standard från GS1. Det är inget krav att man är ansluten till GS1, men det rekommenderas av HaV eftersom det säkerställer företagets globalt unika identitet på anläggningar och partinummerserier.

Dessutom finns möjlighet att ange om ni önskar ansluta ert affärssystem till det centrala IT-systemet hos oss för att automatiskt lämna partiinformation. Du kommer då att bli kontaktad av oss och få tillgång till kompletterande teknisk information och hjälp.

Hur registrerar jag mitt företag?

Ladda ner, fyll i och skicka in registreringsblanketten Word, 48.2 kB..

När vi tagit emot och godkänt ditt företag för registrering till spårbarhetssystemet så kommer vi brevledes att skicka ut:

  • Användarnamn och lösenord till e-tjänsten för varje användare på företaget.
  • En kod att använda vid telefonkontakt med oss sänds till angiven kontaktperson.
  • Kompletterande information till de företag som önskar integrera sitt affärsystem med det centrala IT-systemet hos oss.

Anledningen till att vi vill att du registrerar ditt företag redan nu är att den pågående testverksamheten påvisar en relativt lång etableringstid för vissa företag. Registreringen möjliggör att påbörja förberedelser för att säkerställa att ditt företag kan leverera spårbarhetsdata den 1 januari 2019.

Publicerad: 2016-02-09
Uppdaterad: 2021-07-02
Sidansvarig: Webbredaktion