Hitta på sidan

Varför införs spårbarhet?

EU har krav på ökad spårbarhet för fiskeriprodukter utöver de krav som finns i livsmedelslagstiftingen. Anledningen är både ett allmänt be­hov av en förbättrad kontroll av fisket och kon­sumen­ternas behov av in­for­mation om fångsten och dess ursprung.

Under 2011 infördes utökade krav på spårbarhet av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. Orsaken var främst behovet av en förbättrad kontroll av fångsterna genom en utvidgning av kontrollsystemet till hela saluföringskedjan. Förändringen gjordes även för att skydda konsumenterna genom den utökade informationen om fångsten och dess ursprung som lämnas.

I Sverige har Havs- och vattenmyndigheten i samråd med representanter från näringen valt att möta kraven på spårbarhet genom att införa ett centralt IT-system med vilket förstahandsmottagare och grossister ges möjlighet att elektroniskt utbyta information om partier. IT-systemet ger också utökade förutsättningar för behöriga myndigheters tillsyn i saluföringsledet.

Allmänt om spårbarhetskraven

EU:s spårbarhetskrav innebär att alla aktörer i livsmedelskedjan såsom fångstmottagare, grossister och detaljister ska ha system och rutiner för spårbarhet av fiskeriprodukter som är mer detaljerat än vad livsmedelslagstiftningen föreskriver, där viss information om försålda partier ska följa med till köparen (till exempel art, produktform, geografiskt ursprung, fiskefartyg/vattenbruksenhet, fångstdatum/-period eller produktionsdatum för vattenbruket, produktionsmetod, fångstredskap samt frysningsinformation). Informationen ska dessutom vara tillgänglig för behöriga myndigheter.

Publicerad: 2016-02-09
Sidansvarig: Webbredaktion