Vetenskaplig information om östra torskbeståndet, Östersjön

Situationen för det östra torskbeståndet i Östersjön har länge varit bekymmersam. Havs- och vattenmyndigheten följer därför noga utvecklingen, av beståndet och det internationella havsforskningsrådets, ICES, arbete. I maj 2019 presenterade ICES den vetenskapliga rådgivningen inför 2020.

ICES rådgivning för det östra torskbeståndet har på senare år baserats på den så kallade försiktighetsansatsen, eftersom man inte kunnat bestämma fiskbeståndets storlek med en analytisk metod, vilket är det som eftersträvas i en bra vetenskaplig rådgivning.

Säkrare analyser

På senare år har de berörda länderna genomfört särskilda forskningsinsatser för att ta fram bättre data inför det arbete med att ta fram nya analysmetoder ”benchmark” som genomförts under våren 2019. I april 2019 fastställde ICES nya principer och inkluderade ny biologisk kunskap vilket gör att man nu kan bestämma beståndets storlek med en analytisk metod. Detta är något som krävs för att göra en säkrare analys av beståndets storlek och ökningen av mängden unga torskar i bestånden.

Utifrån förslag från EU-kommissionen och efter förhandlingar mellan EU:s medlemsländer togs beslut om 2020 års kvoter i oktober 2019.

Statistik från ICES

Cod in subdivisions 24–32, eastern Baltic stockPDF

Baltic Sea Ecoregion – Ecosystem overviewPDF

Rapport från ICES om metod för att bestämma beståndens storlek

Benchmark workshop on Baltic Cod StocksPDF

Publicerad: 2019-04-12
Sidansvarig: Webbredaktion