Regler om rapportering av makrill i kustfiskejournal

Rapportering av makrill i kustfiskejournal ska från och med den 1 maj 2018 ske genom rapportering i den elektroniska kustfiskejournalen inom två dagar efter att redskapen vittjades.

I syfte att säkerställa en effektiv kvotavräkning av makrill på kustkvoten ändras reglerna för rapportering. Från och med den 1 maj 2018 ska rapportering av makrill i kustfiskejournal ske genom rapportering i den elektroniska kustfiskejournalen inom två dagar efter att redskapen vittjades.

Anledningen till ändringen är att makrill numera omfattas av landningsskyldigheten, och att 2017 års fiske efter makrill på kustkvoten stoppades i augusti på grund av uppfiskad kvot. HaV gör därför bedömningen att det finns ett behov av snabb tillgång till fångstuppgifter vad gäller makrill, på samma sätt som rapporteringen av lax fångad i Östersjön.

Publicerad: 2018-04-24
Sidansvarig: Webbredaktion