Nytt i EFR

Hitta på sidan

EFR e-tjänst utvecklas och förbättras löpande. Här ser du senaste versionen och vilka förbättringar som gjorts.

Version 9
2022-11-23

Nytt i senaste versionen

Nu har rapportering för fiske i sötvatten lanserats i e-tjänsten. Fångstrapporteringen omfattar de nya reglerna, som träder ikraft den 1 januari, för fiske i de fem stora sjöarna och övriga sjöar och vattendrag.

Ny funktionalitet
Rapportering av sötvattensfiske beskrivs under varje avsnitt i Användarguiden.

  • Ny vy där du kan välja Typ av fiske. Välj rapportering för Fiske i havet eller Sötvattensfiske

Skicka till HaV

Beskrivning (fritextkommentar) syns i sammanställningen vid Skicka in till HaV. Beskrivningen syn även i Kvittens av inskickad fiskerapport.

Påbörja rapportering

  • Vid val av målart under Vad ska du fiska finns nu en beskrivande text vad de olika alternativen innebär.

Förändring av funktionalitet

  • Relationen/ valideringen mellan redskapsmängd och skadad mängd tas bort så att fiskaren nu kan rapportera skadad mängd för hela perioden på samma redskap (gäller därmed även sötvattensfiske)

Textförändringar

  • Tillbaka-knappen byter namn till att visa namn på föregående sida för en tydligare navigation
  • Målart makrill ändras till Makrill i Västerhavet
  • Lax i Östersjön framgår nu i rubriken på rapporten
  • Fartygets distriktsbeteckning finns nu med under licensinformationen
  • Helgdagar är mtydligare markerade i kalendern
  • Logga ut-knappen flyttas från avsnittet "Hjälp/Info" till "Mina Uppgifter"
  • funktionen för Händelselogg, Fångstsaldo och Incidenter tas bort. Incidenter flyttas till menyn/fliken "Mina uppgifter"
Publicerad: 2022-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion