Realtids­stängning i Skagerrak

Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för torsk, kolja, gråsej och vitling.

Nedanstående område i Skagerrak/Nordsjön är stängt för fiske under perioden 2021-02-15 kl. 23:00 UTC—2021-03-08 kl. 24:00 UTC på grund av för stora förekomster av ungfisk av arterna torsk, kolja, vitling och gråsej. Stängningen följer av bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) 724/2010.  

Havsområde

Havsområde

Datum stängt

Datum öppnat

Stängt av

Karta

Skagerrak

20210215

20210309

Havs- och vattenmyndigheten

Karta


Området förbinds av en linje mellan följande punkter:
 

Latitud

Longitud

Koordinat 1

58°51.000 N

10°37.448 E

Koordinat 2

58°51.000 N

10°39.300 E

Koordinat 3

58°38.800 N

10°39.300 E

Koordinat 4

58°38.800 N

10°31.300 E

Koordinat 5

58°43.287 N

10°31.300 E

Koordinat 6

58°45.658 N

10°35.585 E

Trots fiskeförbudet är det tillåtet att använda följande redskap i det stängda området: 

  • flyttrål  vid fiske efter pelagiska arter
  • snörpvad
  • garn med en maskstorlek  på 120 mm och däröver
  • drivgarn 
  • tinor
  • skrapor
  • krokredskap för sill, makrill och taggmakrill
  • trål för fiske efter havskräfta med maskstorlek 70-89 millimeter och artsorterande rist med maximalt 35 millimeter spaltbredd (kräftrist) utan uppsamlingspåse (alternativt med ej blockerat fiskutsläpp i omedelbar anslutning till ristens överkant för att leda bort utsorterad fisk från trålen).
  • trål för fiske efter nordhavsräka med maskstorlek på minst 32 millimeter och artsorterande rist med maximalt 19 millimeter spaltbredd (räkrist) utan uppsamlingspåse (alternativt med ej blockerat fiskutsläpp i omedelbar anslutning till ristens överkant för att leda bort utsorterad fisk från trålen).

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2021:3) om realtidsstängning av fiske i visst område i Skagerrak

Publicerad: 2021-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion