Aktsamhetsområde i Nordsjön

Aktsamhetsområde uppvisar stora mängder bottenlevande ungfisk i området Gyda feltet.

Området Gyda feltet uppvisar stora mängder bottenlevande ungfisk under minimistorlek. Norska kystvakten har upprättat ett aktsamhetsområde för fartyg som fiskar demersala arter med bottentrål. Detta gäller under perioden fr.o.m. 220730 kl. 00:00 UTC t.o.m 220813 kl 24:00 UTC.

Havsområde
HavsområdeDatum stängtDatum öppnatStängt avKarta

Nordsjön

20220730

20220814

Norge

Karta Pdf, 296.4 kB.


Området förbinds av en linje mellan följande punkter:
 LatitudLongitud

Koordinat 1

57°00.0N

02°45.0E

Koordinat 2

56°40.0N

02°45.0E

Koordinat 3

56°40.0N

03°20.0E

Koordinat 4

57°00.0N

03°20.0E

Fartyg som planerar att fiska i området eller har frågor angående aktsamhetsområdet, ska kontakta norska kustvakten innan de påbörjar aktiviteter.

Norska fiskeridirektoratet

Publicerad: 2022-07-29
Sidansvarig: Webbredaktion