Uppdatering om HaV:s arbete med ny e-loggbok

Nu finns det ny information att läsa på sidan om ny e-loggbok. Bland annat kan du läsa om resultatet från enkäten.

Projektet för den nya e-loggboken har under hösten haft en uppstartsfas där man samlat in synpunkter från olika delar av yrkesfisket och målgrupper på HaV. Detta har bland annat gjorts genom träffar i olika forum, intervjuer och en webbenkät.

Läs mer på sidan: Dags för ny e-loggbok.

Publicerad: 2018-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion