Utvärdering för fördelningssystemet inom demersalt fiske

Den 1 januari 2017 infördes ett nytt sätt att fördela fiskemöjligheter inom det demersala fisket. Det första året med det nya systemet har nu utvärderats.

Syftet har varit att utvärdera hur det nya systemet har bidragit till att öka möjligheterna för enskilda yrkesfiskare att efterleva landningsskyldigheten under det första året. Inom utvärderingen görs också en översyn av hur administrationen av systemet fungerat under det första året samt en beskrivning av vissa effekter av regelverket för särskilda tillstånd.

Ladda ner: Utvärdering av demersala systemet 2017 PDF

Publicerad: 2018-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion