Undantagsregler kopplat till fredningsperioden den 1 februari – 31 mars 2017 i västra Östersjön (ICES delområden 22, 23 och 24)

Som tidigare informerats om gäller en fredningsperiod för fiske efter torsk i västra Östersjön (ICES delområden 22, 23 och24) under perioden den 1 februari till den 31 mars 2017

Nu har beslut om undantagsregler fattats genom rådets förordning (EU) 2017/135 av den 23 januari 2017 om ändring av förordning (EU) 2016/1903 om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (bifogas).

Undantaget gäller fiskefartyg med en längd överallt på under 15 meter (utom partrålare), som är utrustade med VMS från 12 meter och som fiskar i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter. Det finns ingen begränsning av särskilda redskap kopplat till undantaget (förutom partrålare).

Länk till rådets förordning (EU) 2017/135 Pdf, 317.7 kB.

Publicerad: 2017-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion