Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sign up here!

Välkommen till en forsknings- och förvaltningsdialog om åtgärder för havsmiljön!

Konferensen arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Havsmiljöinstitutet, och vänder sig i första hand till forskare och de som arbetar inom förvaltning med ansvar för frågor kopplade till havsförvaltning

Registrering via detta formulär är obligatoriskt för deltagande. Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs. Vi bjuder på fika och lunch, kostnader för resa och logi bekostas inte av arrangören.

Förhinder att delta meddelas snarast möjligt till helena.strand@havochvatten.se

Welcome to a research and management discussion about measures for the marine environment!

The conference is organized by The Swedish Agency for Marine and Water Management (SwAM) in collaboration with the Swedish Institute for the Marine Environment (SIME) and is primarily aimed at the academia and public sector, responsible for issues related to marine environment and management.

To attend the conference, registration through this
form is required. The conference is free of charge and lunch is included, accommodation and travel costs are not covered.

If you register but are unable to attend, please notify as soon as possible to helena.strand@havochvatten.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 november klockan 23.30.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut