Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet.

områden skyddade enligt fiskvattendirektivet. webbkarta.

Målet för fiskvattendirektivet (78/659/EEG) är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras.

Villkor

Fri användning

Karttjänster och nedladdning

  • Visningstjänst (WMS):
    http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows
  • Tjänst för direktåtkomst (WFS):
    http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-vattenforvaltning/ows
  • Nerladdning: Shape i SWEREF 99 TM 

Övrigt

Metadata enligt Inspire på svenska geodataportalen

Publicerad: 2014-01-21
Uppdaterad: 2018-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion