Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

En kartläggning av vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. Om hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med hög miljöhänsyn.

Om rapporten

I rapporten bedöms hur enskilda vattenkraftsanläggningar bidrar till balanseringen av elsystemet. För att se hur elproduktionen i ett specifikt vattenkraftverk följer nettoanvändningen, det vill säga skillnaden mellan elanvändning och elproduktion, har metoden relativt reglerbidrag använts.

Vattenkraften säkerställer genom sin förmåga att lagra vatten i magasin att elproduktion finns tillgänglig när den behövs och möjliggör därför att stora mängder icke-planerbar och förnybar energi från vind och solkraft kan komma elsystemet till godo.

Cirka 2 000 svenska vattenkraftverk har delats in i tre klasser, beroende på sitt relativa reglerbidrag. Av dessa har 255 vattenkraftverk, 13 procent av det totala antalet vattenkraftverk i Sverige, placerats i klass 1 som innebär det högsta bidraget till reglering av elsystemet. Tillsammans står dessa kraftverk för cirka 98 procent av reglerbidraget i Sverige.

Publicerad: 2016-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion