Fiskförekomster per län avpublicerad

Den gamla informationsmängden fiskförekomster per län är inte längre aktuell och har avpublicerats

Kommer att så småningom ersättas av en helt ny informationsmängd.

För mer info kontakta enheten för biologisk mångfald och områdesskydd.

Publicerad: 2020-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion