Pilotområden Lokalt engagemang för vatten LEVA

Områden tillhandahålls för nedladdning och som karttjänster

Informationsmängden innehåller ytor för 20 olika LEVA-områden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Läs mer på Pilotområden Lokalt engagemang för vatten LEVA - geografisk information

Publicerad: 2020-03-27
Sidansvarig: Webbredaktion